Trajnostni razvoj

Zdravo okolje je bistvenega pomena za nadaljevanje našega dela, zato se odločamo za trajnostne prakse in okolju prijazne načine dela.
Hitre povezave

IZJAVA O POSLANSTVU

Smo v prihodnost usmerjena incoming potovalna agencija, katere poslanstvo je našim strankam zagotoviti edinstveno lokalno izkušnjo in lokalno ponudbo dopolniti z aktivnostmi. To počnemo ob spodbujanju kulturnega in okolju prijaznega udejstvovanja prek tesnih povezav z lokalnimi ponudniki. Menimo, da je naša dolžnost neposredno sodelovati z dobavitelji, strankami in širšo skupnostjo ter spodbujati trajnost z izobraževanjem ter ohranjanjem kulturnih in naravnih virov na naših destinacijah.

TRAJNOSTNA POLITIKA DRUŽBE LEP D.O.O.

Posvečamo se varovanju okolja in zmanjševanju negativnih vplivov na naravo. Zavezujemo se, da bomo za ohranjanje okolja ravnali na naslednji način:

 • spoštovanje zakonodaje o varstvu okolja,
 • spremljanje vplivov naših dejavnosti na okolje,
 • izpolnjevanje ciljev in ukrepov, določenih v politiki trajnostnega razvoja,
 • izobraževati zaposlene o naši politiki, ciljih in ukrepih na področju trajnostnega razvoja.
 • obveščanje gostov in dobaviteljev o naših prizadevanjih za zmanjšanje negativnih vplivov naših dejavnosti na okolje ter spodbujanje njihovega sodelovanja in podpore,
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti in drugih okolju prijaznih praks med našimi zaposlenimi.

Posebno pozornost namenjamo naslednjim področjem:

PORABA ENERGIJE

Naše podjetje je zavezano k nenehnemu izboljševanju svoje energetske učinkovitosti in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

Za doseganje ciljev bo podjetje:

 1. zmanjšati povpraševanje po energiji pri vseh svojih dejavnostih:

Aparati in elektronika - kupujte energijsko učinkovite izdelke in jih učinkovito uporabljajte. Uporabljajte napredne napajalne trakove, da zmanjšate "vampirske obremenitve" -> električno energijo, ki se izgublja, ko elektronika ni v uporabi. Razsvetljava -> nakup energetsko učinkovitih izdelkov, njihovo učinkovito delovanje in več dnevne svetlobe v pisarni z uporabo energetsko učinkovitih oken in strešnih oken. Električno ogrevanje in hlajenje prostorov -> nakup energetsko učinkovitih električnih sistemov in njihovo učinkovito delovanje. Ustrezno izolirajte in zatesnite našo pisarno. Električno ogrevanje vode -> Kupite energetsko učinkovit električni grelnik vode in ga učinkovito upravljajte ali izberite energetsko učinkovit grelnik vode, ki ne uporablja električne energije.

 1. Učinkovitejša raba energije
 2. Oskrba z energijo iz obnovljivih virov
 3. spremljanje, merjenje in poročanje o podatkih o porabi in proizvodnji energije ter
 4. Spodbujanje ozaveščenosti o odgovornosti za varčevanje z energijo pri vseh zaposlenih, študentih in pogodbenih izvajalcih.

Najemamo prostore v pisarniški stavbi z okolju prijazno arhitekturo, ki s skrbno izbiro materialov in brezhibnim inženiringom drastično zmanjšuje porabo energije in toplogrednih plinov. Prezračevana aluminijasta fasada s toplotno izolacijo, večplastna zasteklitev, možnost odpiranja oken, centralni nadzorni sistem za spremljanje hlajenja/ogrevanja in daljinsko ogrevanje dodatno prispevajo k nizkim obratovalnim stroškom.

PORABA VODE

V podjetju Lep d.o.o. skrbno ravnamo z vodo. Ob obeh pisarniških pipah so barvne nalepke, ki zaposlene spodbujajo k varčevanju z vodo.

RAVNANJE Z ODPADKI

Prizadevamo si zmanjšati količino odpadkov v pisarni, zlasti količino plastike. V ta namen kupujemo blago brez ali z malo
pakiranje. Blago se kupuje v razsutem stanju, kadar je to mogoče. Prav tako ločujemo odpadke (papir, plastiko in embalažo ter steklo), ki jih nato odlagamo v ustrezne mestne zabojnike in recikliramo.

PORABA DRUGIH VIROV (PAPIR).

Družba Lep d.o.o. zmanjšuje porabo papirja s poudarkom na digitalnem trženju in spletnem komuniciranju. Tiskanje preostalega gradiva je skrbno in natančno načrtovano, da se preprečijo ostanki neuporabljenega gradiva. Uporabljamo certificiran recikliran papir.

KADROVSKA POLITIKA

V našem podjetju zagotavljamo dobre delovne pogoje. Spoštujemo nacionalno in mednarodno zakonodajo na področju dela in človekovih pravic. Zaposlenim so zagotovljeni redni programi izobraževanja in usposabljanja ter so seznanjeni s trajnostnimi politikami, cilji in ukrepi podjetja.

NABAVNA POLITIKA

V našem podjetju Lep d.o.o. se zavedamo, da z nakupom lokalnega blaga in storitev prispevamo k blaginji lokalne skupnosti. Naša nabavna politika zato daje prednost lokalnim izdelkom ter okoljsko odgovornim izdelkom in izdelkom s certifikati o trajnosti (pravična trgovina, ekološki izdelki, FSC itd.).

SKUPNI CILJ

Svojo strast do Slovenije in poznavanje njene narave, zgodovine in ljudi želimo deliti z našimi gosti z zagotavljanjem trajnostnih potovanj, ki so donosna za naše podjetje ter koristna za lokalne skupnosti in okolje.

SKUPNOSTI IN KULTURA

- Izvajati in podpirati projekte za ohranjanje in izobraževanje ter prispevati in podpirati dobrodelne organizacije in pobude v obiskanih skupnostih.

- Izvedba izletov, s katerimi bi povečali koristi za kulturno dediščino obiskanih skupnosti in jih spodbudili k ohranjanju in varovanju njihove kulture.

- razvijanje zmogljivosti gostiteljskih skupnosti za preživljanje s turizmom s podporo, da se vključijo v turistično mrežo, razumejo industrijo in pridobijo dostop do trga.

EKONOMSKA ODGOVORNOST

- Denar naj ostane na lokalni ravni, če je le mogoče, kupujte lokalno in bivajte v družinskih penzionih in hotelih.

- Zagotavljanje dejavnosti za ustvarjanje dohodka z zaposlovanjem, usposabljanjem in spodbujanjem lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri izvajanju naših potovanj in dejavnosti.

- Spodbujanje naših gostov k nakupu lokalnih obrti in storitev.

OKOLJSKA ODGOVORNOST

- Zagotavljanje visokokakovostnih, okolju prijaznih izletov z našim vodilnim pristopom k usposabljanju naših vodnikov za izpolnjevanje mednarodnih standardov vodenja.

- ozaveščanje lokalnih skupnosti o pomenu varovanja naravnih dobrin Slovenije

- Podpiranje in začetek lokalnih projektov pogozdovanja in ohranjanja gozdov.

TURISTIČNA INDUSTRIJA

- zagovarjanje odgovornega pristopa k razvoju turizma.

NAŠA EKIPA

- mladim zaposlenim zagotovite koristne delovne izkušnje.

- Osebni cilji: zaposlene še naprej podpiramo pri doseganju osebnih ciljev.

- Prilagodljivo delo: še naprej zagotavljamo prilagodljivo delovno okolje in do zdaj so bile odobrene vse prošnje zaposlenih za spremembo delovnega urnika.

- Usposabljanje: prispevek 50% za stroške usposabljanja vodnikov za 2 nova vodnika do leta 2023

NAŠE NAROČNICE

- Izboljšanje komunikacije o odgovornih vidikih naših potovanj

- Spodbujajte prispevke naših gostov za podporo lokalnim otrokom iz družin v stiski. Do leta 2024 doseči znesek donacij v višini 10000 EUR

NAGRADA POTOVALNEGA PARTNERJA

Nagrada Travelife Partner je priznanje za našo zavezanost družbeni in okoljski trajnosti. Na podlagi preverjene samoocene izpolnjujemo več kot 100 meril, povezanih z upravljanjem trajnosti, delovanjem pisarne, sodelovanjem z dobavitelji in komunikacijo s strankami. Prizadevamo si za nadaljnje izboljšave, da bi sčasoma dosegli stopnjo Travelife Certified, ki jo preverja tretja stranka.

Ekipa podjetja Lep d.o.o. z veseljem sporoča, da smo sklenili pogodbo s podjetjem Travelife za organizatorje potovanj in potovalne agente shema. Travelife je mednarodno priznan program usposabljanja, upravljanja in certificiranja na področju trajnosti v turizmu, ki ga je akreditiral Globalni svet za trajnostni turizem (GSTC-Global Sustainable Tourism Council). Gre za tristopenjski certifikacijski program za organizatorje potovanj in potovalne agente: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner in (3) Travelife Certified. Partner Travelife je priznanje za našo zavezanost družbeni in okoljski trajnosti. Prizadevamo si za nadaljnje izboljšave, da bi sčasoma izpolnili merila za pridobitev certifikata Travelife.

Naši trajnostni dosežki so zbrani v tem Poročilo o trajnostnem razvoju.

Okusite slovensko vinogradniško tradicijo sredi čudovitih vinogradov
© Avtorske pravice Vinski izleti po Sloveniji
Portfeljsko podjetje Odkrivanje sveta.